Leppäkertun koulu

Leppäkertun koulu tarjoaa monipuoliset ja modernit tilat monenlaisiin tarpeisiin. Koululla voit pitää pienempiä kokouksia, kokoustaa isommalla ryhmällä auditoriossa tai jopa majoittua.

Käyttösäännöt

Tilojen siisteys:

Tiloissa ei ole päivystävää siivousta. Tilojen käyttäjillä on velvollisuus siistiä tilat, keittimet ja astiat käytön jälkeen ja huolehtia siitä, että tiloihin kuuluvat kalusteet ja laitteet ovat paikoillaan.

Pysäköinti:

Pysäköinnissä on noudatettava alueella olevia opasteita ja muita annettuja ohjeita. Läpikulkuliikenteen ja palo- ja pelastustoimen edellyttämät väylät on pidettävä avoinna.

Käyttäjiä koskevat säännöt:

Käyttäjä on järjestämänsä tilaisuuden vastuullinen järjestäjä. Käyttäjä sitoutuu vastaamaan järjestämänsä toiminnan turvallisuudesta ja luvista voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Käyttäjä nimeää täysi-ikäisen vastuuhenkilön ja ilmoittaa hänen yhteystietonsa varausta tehdessä.

Vastuuhenkilö

  • on velvollinen olemaan tilaisuuden ajan paikalla
  • tarkistaa tilat ja kalusteet käyttövuoron lopussa sekä ilmoittaa mahdollisista vaurioista tai puutteista Vesileppis Areenan henkilökunnalle viimeistään seuraavana työpäivänä
  • huolehtii tilaisuuden aikana järjestyksen säilymisestä
  • huolehtii, ettei tiloissa ole käyttövuoron aikana asiattomia henkilöitä
  • huolehtii tilojen siistimisestä
  • lähtee tilaisuudesta viimeisenä ja huolehtii ovien lukitsemisesta sekä tarkistaa että valot on sammutettu, vesihanat ovat kiinni ja keittimistä on virrat pois ja ettei tiloihin jää asiattomia
  • noutaa ja palauttaa avaimet Leppäkertun koululle

Ohjeiden laiminlyönti

Näitä ohjeita täydentäviä määräyksiä ja suosituksia annetaan tarvittaessa. Ohjeiden laiminlyönnin seurauksena tilojen käyttömahdollisuus voidaan perua. Käyttäjältä veloitetaan tämän aiheuttamat vahingot, ylimääräisestä siivouksesta aiheutuneet kustannukset sekä ohjeiden laiminlyömisestä tai huolimattomuudesta aiheutuneet muut seuraamukset. Avaimen kadottamisesta peritään lukkojen uudelleensarjoituksen tai uusimisen kustannukset.